license No. 11/10127

himalayantravelbkk@gmail.com

02 045 0555, 02 003 1333, 02 052 7333

จันทร์-วันศุกร์ 09.00 - 18.00 น. / เสาร์ 09.00 - 14.00 น

KB_2020_Chill Chill-bhutan 5 วัน 4 คืน


DOWNLOAD PDF โปรแกรมการเดินทาง
54,900 THB / Person
- พิเศษ !! ใส่ชุดพื้นเมืองท่องเที่ยว -เสริมอาหารไทยทุกมื้อ

บริการพิเศษ ของเราบริการ ขนมหรือของว่างระหว่างวัน 2 มื้อ ต่อวัน

ü  อาหารไทยเสริมทุกมื้อและจะมีเนื้อสัตว์อย่างน้อย 2 อย่าง ยกเว้นบนเขาตั๊กซัง

ü  บริการ น้ำดื่มระหว่างทัวร์ ตลอดการเดินทาง 1 ขวด ต่อท่าน/วัน

ü  10 ท่านขึ้นไปมีหัวหน้าทัวร์ไทยคอยบริการจากเมืองไทย

 

ü  เยือนประเทศภูฏาน อาณาจักรเล็กๆ ในฉายา มังกรแห่งสันติ ท่องไปในวัดวาอาราม ท้องทุ่งกว้าง และเทือกเขาหิมาลัยอันโด่งดัง พร้อมๆ กับค้นพบความงดงามของภูฏานด้วยตัวคุณเอง

PACKAGE DETAIL

ทัวร์ต่างประเทศ

HIMALAYAN TRAVEL CO., LTD.

222/36 Asia Place Home Office Phetkasem 42,
Soi Phetkasem 42 Yak 1, Bangchak, Phasi Charoen,
Bangkok 10160 (Thailand)

02 045 0555, 02 003 1333,
02 052 7333

+66 (02) 024 4444

© 2010-2021 HIMALAYAN TRAVEL CO., LTD. All Rights Reserved.