license No. 11/04496

himalayantravel@gmail.com

02 235 7583, 02 235 7583-4,02 235 7572

จันทร์-วันศุกร์ 09.00 - 18.00 น. / เสาร์ 09.00 - 14.00 น

มนต์เสน่ห์แห่งเนปาล


DOWNLOAD PDF โปรแกรมการเดินทาง
52,900 THB / Person
เนปาลดินแดนในฝัน ที่งดงามด้วยต้นแบบศิลปะและวัฒนธรรมที่งดงามอีกทั้งเอกลักษณ์ที่โดดเด่นชัดเจน สถาปัตยกรรมไม้ที่สืบทอดนับพันปี และวิถีชีวิตที่ยังคงความดั้งเดิมทั้งหุบเขากาฐมัณฑุ ทำให้นักเดินทางจากทุกมุมโลกต้องมาค้นหาความหมายที่ซ่อนอยู่

หิมาลายัน ฮอลิเดย์  ขอนำท่านสู่... “เนปาลดินแดนในฝัน ที่งดงามด้วยต้นแบบศิลปะและวัฒนธรรมที่งดงามอีกทั้งเอกลักษณ์ที่โดดเด่นชัดเจน สถาปัตยกรรมไม้ที่สืบทอดนับพันปี และวิถีชีวิตที่ยังคงความดั้งเดิมทั้งหุบเขากาฐมัณฑุ ทำให้นักเดินทางจากทุกมุมโลกต้องมาค้นหาความหมายที่ซ่อนอยู่ อีกทั้งทิวทัศน์อันงดงามแปลกตาของหุบเขาเมืองโภครา นำท่านท่องป่าซาฟารี อุทยานแห่งชาติป่าจิตวัน ณ ประเทศเนปาล เป็นผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์ และเป็นที่อาศัยของ สัตว์ป่า นานาชนิด รวมถึงแรดนอเดียวหาชมได้ยาก ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับอิริยาบถอันงามสง่าตามธรรมชาติ  โดยการนั่งช้างซาฟารี สุดยอดของการสัมผัสชีวิต สัตว์อย่างใกล้ชิด ล่องเรือแคนนู ตามสายน้ำราฟติ ชม จระเข้ปากยาว และชมนกนานาชนิด อย่างไม่รู้เบื่อ...ทำให้นักท่องเที่ยวตัวจริงเช่นคุณ ไปเยือนเนปาลสักครั้งในชีวิต” 

PACKAGE DETAIL

 •   วันแรก - กรุงเทพฯ – กาฐมัณฑุ

  15.00 น.

  พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารเช็คอิน ชั้น 4 ประตู 9 เคาน์เตอร์ U   สายการบิน  NEPAL AIRLINES (RA)   โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกในเรื่องสัมภาระต่างๆ  แก่ท่าน

  17.15 น.

  ออกเดินทางสู่ เมืองกาฐมัณฑุ KATHMANDU  โดยสายการบิน  NEPAL AIRLINES (RA) เที่ยวบินที่  RA 402    
  กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึ้นเครื่องบิน
  กรุณางดนำของมีคม ทุกชนิด เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็นต้น กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ห้ามนำติดตัวขึ้นเครื่องบิน
  วัตถุที่เป็นลักษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชั่น น้ำหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย์ และเหล้าเป็นต้น จะถูกทำการตรวจอย่างละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุญาตให้ไม่เกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภัณฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่รวมเป็นที่เดียวกันในถุงใสพร้อมที่จะสำแดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
  ตามมาตรการองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO)
  หากท่านซื้อสินค้าปลอดภาษีจากสนามบิน จะถูกปิดผนึกถุงโดยระบุ วันเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถนำขึ้นเครื่องได้ และห้ามมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด
   

  19.30 น.

  ถึง.....ท่าอากาศยานตรีภูวัน  เมืองกาฐมัณฑุ ตามเวลาท้องถิ่น ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและตรวจรับสัมภาระเรียบร้อย เข้าสู่ที่พัก ณ  GRAND HOTEL  หรือเทียบเท่า อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
  ***หมายเหตุ   เวลาของประเทศเนปาล  ช้ากว่าประเทศไทย  1. 15 ชั่วโมง***
   
EGYPT
6 วัน 3 คืน

Egypt 6 วัน 3 คืน

จุดท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ปิระมิดกิซ่า – เมมฟิส – ซักคาร่า พิพิธภัณฑ์แห่งชาติอียิปต์ – ล่องแม่น้ำไนล์พร้อมชมโชว์ระบำหน้าท้อง – ช็อปปิ้งตลาดข่าน – นอนอเล็กซานเดีย 1คืน
MOROCCO
10 วัน 7 คืน

ทัวร์_Grand Morocco 10 Days

คาซาบลังก้า-ราบัต-มาราเกช-เมอร์ซูก้าร์-วอซาเซท-เฟซ-คาซาบลังก้า (สัมผัสดินแดนฟ้าจรดทราย........ที่ทะเลทราย ซาฮาร่า) *** จุดเด่นของรายการทัวร์โมรอคโค *** · เส้นทางเท่องที่ยวเป็นวงกลม เที่ยวครบเมืองสวย ชมธรรมชาติอันหลากหลาย ไม่วนรถไปมา
JORDAN
6 วัน 3 คืน

จอร์แดน 6 วัน 3 คืน

มหัศจรรย์ จอร์แดน ชมเพตรา เมืองมรดกโลก ทะเลทรายวาดิรัม แช่น้ำเค็มที่สุดในโลกทะเลสาบเดดซี ชมเมืองโรมันโบราณ เจราช พักหรู 5 ดาว
PAKISTAN
8 วัน 6 คืน

ทัวร์_ปากีสถาน

ปากีสถาน.....เส้นทางที่สวยที่สุด และโด่งดังไปทั่วโลก ในชื่อของคาราโครัมไฮเวย์ เส้นทางการค้าโบราณ ที่สวยงามบนเทิอกเขาหิมาลัย...

ทัวร์ต่างประเทศ

Himalayan Holiday Co., Ltd.

160/592 ITF-SILOM Palace Building 25flr.,
SilomRd, Suriyawaong,Bangrak,
Bangkok 10500 (THAILAND)

+66 (02) 2357583-4,2357572

+66 (02) 2357573

himalayanholidays@yahoo.com

© 2010-2018 HIMALAYAN HOLIDAY CO., LTD All Rights Reserved.