himalayantravel@gmail.com

02 235 7583

จันทร์-วันศุกร์ 09.00 - 18.00 น. / เสาร์ 09.00 - 14.00 น

Search Tour

Contact

Find your dream tour today!

NEW TOURS

ASIA >> INDONESIA

BEST TRAVEL PACKAGES

สัมผัสมนต์เสน่ห์ เกาะบาหลี

-สัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งเกาะบาหลี - ชมวิหารทานาห์ลอต - บ่อน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ PURA TIRTA EMPUL - หมู่บ้านคินตามณี - ภูเขาไฟ,ทะเลสาปบาตูร์ - ชมโชว์พื้นเมืองบารองแดนซ์

ราคา 15,900 บาท
INDONESIA
4 วัน 3 คืน

บาหลี บุโรพุทโธ 5 วันราคา 20,900 บาท
INDONESIA
5 วัน 3 คืน

เกาะสวรรค์บาหลี 4 วัน

มหาสถูปพุทธที่ใหญ่ที่สุดในโลก

ราคา 15,900 บาท
INDONESIA
4 วัน 3 คืน