license No. 11/10127

himalayantravelbkk@gmail.com

02 045 0555, 02 003 1333, 02 052 7333

จันทร์-วันศุกร์ 09.00 - 18.00 น. / เสาร์ 09.00 - 14.00 น

2020_AI_คาจูราโฮ สาญจี โอริสสา 9 วัน 7 คืน


DOWNLOAD PDF โปรแกรมการเดินทาง
62,900 THB / Person
โปรแกรมทัวร์พิเศษ !!! ประจำบริษัท หิมาลายัน ทราเวล

PACKAGE DETAIL

INDIA
6 วัน 5 คืน

FD_สังเวชนียสถาน พุทธคยา-ราชคฤห์- ลุมพินี-กสินารา- พาราณสี-พุทธคยา 6 วัน 5 คืน

จองด่วนน!!! พิเศษกรุ๊ปเดียวเท่านั้น แสวงบุญอุ่นใจ 6วัน5คืน "สังเวชนียสถาน 4 ตำบล" ลุมพินีวัน | สถานที่ประสูติ พุทธคยา | สถานที่ตรัสรู้ สารนาถ | สถานที่แสดงปฐมเทศนา กุสินารา | สถานที่ปรินิพพาน พิเศษ!!
MYANMAR
6 วัน 5 คืน

PG_เจาะลึกพม่า สักการะ 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของพม่า 6 วัน 5 คืน

จุดเด่นของรายการทัวร์ ….สักการะ 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของพม่า “พม่า” เยือนอารยธรรมเก่าแก่ และ วัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ ชมพระธาตุมุเตา พระนอนชเวตาเลียง โบตาทาวน์ พระตาหวาน เจดีย์ชเวซิกอง วัดกอบยางกี สะพานไม้อูเป็ง พระราชวังมัณฑะเลย์ วิหารชเวนันดอร์ วัดกุสินาราม ❤บินโดยสายการบิน “BANGKOK AIRWAYS” (PG) ❤พักโรงแรมระดับ 4 ดาว / ระดับ 5 ดาว ❤สักการะพระธาตุอินทร์แขวน ❤นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเจดีย์ชเวดากอง ❤ขอพรพระเจดีย์ชเวมอดอร์ (พระธาตุมุเตา) ❤ชมมหาเจดีย์ชเวสิกอง (พุกาม) ❤ขอพรพระมหามัยมุณี (มัณฑะเลย์) ❤เที่ยวไม่เหนื่อย..อาหารดี..โรงแรมดี...
INDIA
8 วัน 6 คืน

TG+AI_ราชาสถาน 8วัน 6คืน ท่องนครหลากสี 4 เมืองคลาสสิค แห่ง ดินแดนมหาราชา

-ชัยปุระ เมืองสีชมพู -จัยแซลเมียร์ เมืองสีทอง -จ๊อดปูร์ เมืองสีฟ้า -อุไดปู เมืองแห่งทะเลทราย
BHUTAN
5 วัน 4 คืน

KB_2020_Chill Chill-bhutan 5 วัน 4 คืน

- พิเศษ !! ใส่ชุดพื้นเมืองท่องเที่ยว -เสริมอาหารไทยทุกมื้อ

ทัวร์ต่างประเทศ

HIMALAYAN TRAVEL CO., LTD.

222/36 Asia Place Home Office Phetkasem 42,
Soi Phetkasem 42 Yak 1, Bangchak, Phasi Charoen,
Bangkok 10160 (Thailand)

02 045 0555, 02 003 1333,
02 052 7333

+66 (02) 024 4444

© 2010-2019 HIMALAYAN TRAVEL CO., LTD. All Rights Reserved.